Геопарк Искър-Панега

Геопарк Искър-Панега

През 2006 г. в Предбалкана, на територията на община Луковит, бе обособен уникален обект за екотуризъм – геопаркът „Искър-Панега”. Той включва два микрорайона – Карлуковски карстов комплекс и Крайречен ландшафтен парк „Панега”, свързан чрез обезопасена екопътека.

 

Крайречният ландшафтен парк „Панега” е разположен покрай едноименната река. В местността Котлен е един от най-впечатляващите обекти по този маршрут – величествен всечен меандър, по чийто стръмни склонове се извисяват удивителни скални образувания. Местното население е нарекло скалните фигури с подходящи имена – Корабът Радецки, Носът, Делвата, Резето, Въртопа. Според поверието, всичко на това място – вода, въздух, скали, растения, зарежда човека с жизнена енергия. Оттук пътеката отвежда в къс, но живописен каньон, където се намира Панежката темна дупка – все още неизследвана пещера с бликащ карстов извор.

След като се изкачи по стръмен склон, пътеката навлиза във втория микрорайон на геопарка Карлуковския карстов комплекс. Това е хълмисто-платовиден терен с площ около 900 ха, разположен на надморска височина до 400 м. Екопътеката минава по периферията на Карлуковското плато. По маршрута е представен пълният комплекс от повърхностни и подземни карстови форми – Геопарк – (по дефиниця на Юнеско) устойчив туристически продукт от геоложки, геоморфоложки или палеонтоложки обекти с естетическа или културно-историческа стойност.

 

Екопътеката Искър-Панега следва поречието на река Панега, която извира в близост и е с необичаен синьо-зелен наситен цвят. Екопътеката се намира на територията на парк, носещ същото име, който обединява два отделни района – Карлуковски карстов комплекс и ландшафтен парк “Панега”. Изградени са много места за пикник, барбекюта, пейки, мостчета, вити стълби, които правят маршрута изключително подходяща за отдих. В съчетание с красивите меандри на реката, пъстрите полянки и интересните скални образувания екопътеката Искър-Панега се нарежда между най-красивите в България.

 

Любопитно: Скалният венец над река Искър в Карлуковското плато е осеян с множество скални ниши и пещери, използвани през Средновековието като скитове от монаси отшелници. В скалите на левия бряг на реката при село Карлуково се намира скален манастирски комплекс, от който днес е запазена само църквата „Успение Богородично”. Тук е открит подписът на Софроний Врачански с дата 1768 г. – годината, когато той започва да прави първия си препис на Паисиевата „История славянобългарска”. Според преданието това място е целебно и тук идвали монаси от цялата страна да се лекуват.

 

 

Източник: http://www.nasamnatam.com/statia/Geopark_Iskyr_Panega-2590.html

Share This: